Odborný profil

MGR. SIMONA RENČKOVÁ

KLINICKÝ LOGOPÉD

Volám sa Simona Renčková. Vyštudovala som katedru logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V obrobí rokov 2017 – 2021 som pracovala pod odbornou supervíziou, v tíme odborníkov zameriavajúcich sa na klinicko-logopedickú starostlivosť u detí aj dospelých v ambulancii klinickej logopédie v Skalici.  Počas tohto obdobia som sa zaradila do postgraduálneho špecializačného štúdia na katedre logopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, po ktorého úspešnom ukončení som získala titul „klinický logopéd“.  V rámci mojej odbornej praxe sa venujem najmä deťom v ranom veku a v predškolskom veku s rôznymi druhmi narušenej komunikačnej schopnosti.